Ett steg framåt

Nu har jag blivit så pass bra på spanska, så att jag blir väldigt störd när, så fort jag öppnar munnen för att prata med någon och när de då börjar prata med mig på engelska. Exempelvis som idag när vår kemivikarie, som är vikarie för vikarien, som var vikarie för vikarien, som var vikarie för en lärare som är mammaledig, förklarade något och sedan ställde en fråga. Jag räckte upp handen och svarade på den (korrekt, och snarare ropade, handuppräckning är underskattat här). Då ser han lite konfunderad ut och börjar prata med mig på engelska, jag fortsatte prata på spanska, och han börjar gå igenom materialet en gång till, för att när inte engelskan räckte till, fortsätta genomgången för klassen där han slutade innan, på spanska.

Sedan är det en helt annan sak att han dessutom är en dålig lärare, som behandlar hela klassen som en bunt idioter och vi kan inte göra något eftersom det är han som sätter betygen på oss. När man ställer frågor, så för man en blick som man var helt korkad och så börjar han prata väldigt långsamt och tydligt för att man ska förstå. Varenda gång när någon svarar fel börjar han gorma om att vi måste börja resonera någon gång och varje lektion börjar han med att fråga vilka dagar i veckan som vi har lektioner, fast vi upplyser honom om det varje lektion.


Translation -

My Spanish is developing (surprise), and I can speak quite well now, so I get irritated when as soon as I open the mouth and the person I'm talking with, then changes and begins talking English. For example today when our substitute in chemistry, who is substitute for the substitute, which was substitute for the substitute, which was substitute, for the substitute of our real teacher, who is on maternity leave, explained something and then asked a question. I hold up my hand and answered (correct, and rather shouted, because show the hand is a little bit underestimated here). Then he does look a little bit confused, and starts talking to me in English, I continue talking in Spansih and he repeats the survey once again, and when his English isn't enough, continues the exposition for the class where he stopped, in Spanish.

Another different matter is that he is a bad teacher. He is treating the class as a bunch of idiots and we can't do much about that because he sets the grades. When you ask a question he does give you a look as if you were stupid and starts to explain very, very slowly and clearly so you should understand. Everytime when someone answers wrong does he start brawling about that sometime we do have to start thinking and he asks every lesson at which days we have lessons in chemistry, and we answer everytime. Not all of our teachers are execellent.


Namn:
Kom ihåg mig?

E-post: (visas ej)

Hemsida/Blogg:

Kommentar:

RSS 2.0