Vassa egg

Vi hade scouterna igår och jag var livrädd. Vi skulle göra sötsaker; cocadas, chilenitos och tutti-frutti. Cocadas är Chiles motsvarighet till chokladbollen, som består av manjar och krossade kakor, rullade i kokos. Chilenitos är kakor med manjar emellan och tutti-frutti är frukt skuren i små, små bitar som man blandar och häller saft över, och helst is också, mycket gott. Vi äldre skulle övervaka de yngre. Jag höll mig huvudsakligen till tutti-frutti tillverkningen, och därav rädslan.

Det var en grupp med barn, en del nästan tonåringar, en hög med olika frukter och flertalet knivar. Frukten skulle skalas och skäras i bitar. Jag började bli orolig när jag såg hur barnen greppade knivarna, sedan började de bokstavligen tälja frukten, hälften i papperskorgen och knivarna for åt alla håll. Snabbt plockade vi ifrån de minsta de vassa knivarna och började sedan instruera och visa de större. Slutsats: föräldrarna borde be/låta sina barn hjälpa till mer hemma. Det gör det oerhört mycket lättare för dem när de en dag ska stå på egna ben. I övrigt var det en väldigt god och kladdig upplevelse. Vi gjorde bland annat en gigantisk jättecocada som sedan delades upp i tårtbitar. Mäktigt!

Translation -

We had the scouts yesterday and I was terrfied. We were going to do sweets; cocadas, chilenitos and tutti-frutti. Cocadas consist of manjar and crushed cookies, rolled in cocos. Chilenitos are cookies with manjar in between and tutti-frutti is fruit cut in tiny pieces, which you mix with juice and ice, very delicious. We, the elder ones, should supervise the younger ones. I was mostly at the tutti-fruttiproduction, and therefore the fear.

It was a group of children, some almost teenagers, a heap of fruits and some knives. The fruit should be pealed and cut into pieces. I started to get worried when I saw how the children grapped the knives, then did they literally begin to carve the fruit, the half of the fruit in the wastepaper basket and the knives darted in all directions. Quickly did we colect them from the smaller ones and showed the older how to use them. Conclusion: the parents should ask/let their children help more at home. It also makes it easier for them when they one day have to stand on their on feet. As for the rest was it a very nice and smeary experience. We made a huge cocada, which we parted in big cakepieces. Impressive!


Namn:
Kom ihåg mig?

E-post: (visas ej)

Hemsida/Blogg:

Kommentar:

RSS 2.0